• Przechowalnia 0
 • Statystyki
  Produktów: 6096
  Kategorii: 258
  Odwiedzin: 1737262
  Książki beletrystyka
  Do działu beletrystyki przypisaliśmy ksiązki fantastyczne, obyczajowe, powieści z wątkiem kryminalnym lub sensacyjnym, w tym także thillery oraz ksiażki o zabarwieniu erotycznym. Znalazły sie w tym dziale książki zaliczane są jako tzw. literatura rozrywkowa.

  Beletrystyka

  Jeśli uwżasz, że błednie dana książka blednie została jako beletrystyczna, to pomóż nam i zgłoś zauważony błąd.
  Książki Albumowe
  Książki dla dzieci i młodzieży
  Wśród książek dla dzieci i młodzieży oczywiście znajdują się bajki i opowiadania. Wyróznić jednak możemy bajki z obrazkami przeznaczone dla najmłodszych dzieci oraz literaturę na nastolatków. Są opowiadania o przyjaźni, a także opowaidania z dreszczykiem, tzw. straszydła. Młodzież znajdzie w książkach wiele ciekawych przygód i odpowiedzi na młodzieńcze pytania.
  Książki literatura fachowa
  W kategorii książek z literatury fachowej znajdują się generalnie książki, które przekazują specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny. Są to wszelekiego rodzaju poradniki i książki specjalistyczne. Pisane często przez naukowców, badaczy i pasjonatów danego tematu, mających dogłębną wiedzę i doświadczenie w przedstawianym temacie.
  Książki literatura faktu
  W dziale z literaturą faktu umieszczone są książki opisujące autentyczne wydarzenia lub postacie. Są m.in.  reportaże, relacje z podróży, książki biograficzne, listy i wspomnienia. Wszytkie te pozycje mają odniesienie do realnych faktów w rzeczywistości.
  książki nauki humanistyczne
  książki o architekturze i budownictwie
  Regulamin

   Antykwariat Internetowy Online KupKsiazke24h.pl

   REGULAMIN

   świadczenia usług w tym usług świadczonych drogą elektroniczną

    

   §1 Postanowienia ogólne.

   1.1 Informacje o właścicielu sklepu

   1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.kupksiazke24h.pl jest prowadzony przez firmę “Marzenie 77 i 7 życzeń” Marzena Szustek, z siedzibą  w Wałbrzychu przy ul. Chałubińskiego 9/6, 58-302 Wałbrzych, wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8861855167, oraz numer REGON:  022080252

   2. Dane kontaktowe: 

   adres pocztowy:

   “Marzenie 77 i 7 życzeń” Marzena Szustek
   Chałubińskiego 9/6
   58-302 Wałbrzych
    

   punkt odbioru osobistego:

   w Sklepie Papierniczym
   na ulicy Główna 9
   58-302 Wałbrzych

    

   adres poczty elektronicznej:

   bok@kupksiazke24h.pl

    

   numer telefonu do kontaktu z firmą :

   +48 730 037 996

   czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
   (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

    

   1.2 Definicje

   1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają :
   • Regulamin - niniejszy regulamin
   • Antykwariat Internetowy - serwis internetowy działający pod adresem www.kupksiazke24h.pl
   • Klient - użytkownik, konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług Antykwariatu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie
   • Marzenie77i7 - firma “Marzenie 77 i 7 życzeń” Marzena Szustek, usługodawca i sprzedawca usług oraz Towarów w ramach Antykwariatu Internetowego
   • Towary - używane książki, nowe książki i nowe akcesoria bibliofilskie prezentowane na stronach Antykwariatu Internetowego
   • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Marzenie77i7, a Klientem na podstawie Zamówienia, z wykorzystaniem stron Antykwariatu Internetowego
   • Zamówienie - złożona przez Klienta oferta nabycia (określonej liczby i określonego rodzaju Towarów, po określonej cenie wraz z wyborem formy zapakowania, zapłaty i dostawy); stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające stanowczą chęć zawarcia Umowy sprzedaży,
   • Konto Klienta - usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi, przeglądania historii własnych zamówień,
   • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   • Newsletter - elektroniczna usługa przekazująca na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta informacje o aktualnych wydarzeniach i nowościach w ofercie i funkcjonowaniu Antykwariatu Internetowego
   • Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 121);
   • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827)

   §2 Rodzaje  i  zakres usług

   2.1 Korzystanie z Antykwariatu Internetowego

   1. Korzystanie z Antykwariatu Internetowego jest darmowe.
   2. Korzystać z Antykwariatu Internetowego można na dwa sposoby, jako Klient :
    1. niezarejestrowany, mający dostęp do podstawowych funkcji i usług serwisu
    2. zarejestrowany, mający dostęp do podstawowych oraz dodatkowych funkcji i usług serwisu
   3. Wybór sposobu korzystania jest swobodną i dobrowolną decyzją Klienta.
   4. Klient niezarejestrowany ma możliwość w szczególności :
    1. przeglądać treści informacyjne oraz prezentowane Towary
    2. recenzować i oceniać prezentowane Towary
    3. wybierać Towary do oferty i składać Zamówienia na wybrane Towary
   5. Klient zarejestrowany ma dodatkowo możliwość :
    1. przeglądać historię własnych Zamówień
    2. korzystać z Newslettera

   2.1.1 Przeglądanie dostarczanych treści

   1. W ramach Antykwariatu Internetowego dostarczane są przede wszystkim informacje o prowadzonej działalności gospodarczej w tym prezentowane są Towary, które mogą być przedmiotem nabycia.
   2. Towary są uczciwie opisane, z dbałością o rzetelność i autentyczność, tak by Klient zapoznał się dokładnie z Towarem jaki otrzyma w wyniku zakupu.
   3. Książki nowe i nowe akcesoria bibliofilskie
   4. Używane książki zawsze noszą wady i ślady używania wynikające z normalnego z nich korzystania. Stopień tych wad i śladów używania może być różny.
   5. W opisach używanych Książek są przedstawione ich wady i ślady używania, powstałe w skutek nadmiernego lub nienależytego z nich korzystania.
   6. Prezentowane opisy zawierają odpowiednie dla Towaru informacje takie jak :
    1. zdjęcie poglądowe
    2. nazwę Towaru / tytuł książki
    3. nazwę wydawcy / producenta / importera
    4. autorów / redaktor naczelnego / tłumacza
    5. rozmiar
    6. wagę
    7. materiał wykonania
    8. kolor
    9. dozwolony wiek użytkownika Towaru
    10. inne specyficzne dla danego Towaru parametry:
    11. oprawa
    12. liczba stron
    13. nr wydania
    14. data wydania/produkcji
    15. pobiblioteczna - świadczy o tym, czy książka zawiera stemple, numery ewidencyjne i inne podobne oznaczenia świadczące, że była w przeszłości w użytkowaniu biblioteki
    16. wady szczególne - zauważalne, znaczne wady, typu : duże zaplamienia, zabrudzenia, rozdarcia, notatki, podpisy, duże zagięcia, zniszczenia obwoluty
    17. stopień zużycia - informacja tylko w przypadku używanych książek, jest to ogólna i subiektywna ocena stanu książki, ocena dotyczy samej książki, nie dotyczy obwoluty, wg kryteriów :
     • niemal nieużywana - znikomy stopień zużycia, możliwe że książka była tylko przeglądana, leżała na półce a niebyła wcale czytana, lub była czytana raz
     • nieznaczny - nieduże ślady zużycia, możliwe, że była tylko raz czytana, drobne zagięcia, drobne otarcia obwksiążka pozbawiona dużych wad, typu rozdarcia, zaplamienia, porysowania
     • normalny - możliwe, że książka była kilka razy czytana, nosi niewielkie ślady normalnego  używania, mogą zdarzyć się nieduże: zaplamienia, zagięcia, naddarcia
     • znaczny - książka była wielokrotnie czytana, transportowana, widoczne są wielorakie ślady używania, mogą być widoczne spore : zaplamienia, zagięcia, naddarcia , mogą zdarzyć się luźne strony, odklejona okładka
     • zniszczona - książka bardzo źle traktowana w przeszłości, z widocznymi śladami używania i szczególnymi wadami , mogą zdarzyć : wyrwane strony, brak okładki, zalania
     • Katalog prezentowanych Towarów podlega systematycznym zmianom w zakresie prezentowanych Towarów i może podlegać zmianom również w zakresie cen.

   2.1.2 Recenzowanie i ocenianie Towarów

   1. Klient może nieodpłatnie recenzować i oceniać prezentowane Towary.
   2. Recenzowanie i ocenianie ma charakter dobrowolny.
   3. Recenzja powinna dotyczyć atrakcyjności Towaru, cech użytkowych, zadowolenia Klienta z jego użytkowania. W przypadku książek powinna dotyczyć w szczególności analizy treści i zawartych ilustracji.
   4. Recenzje mogą podlegają weryfikacji przez Administratora. Recenzja może zostać usunięta przez Administratora, bez konsultacji i bez powiadamiania autora recenzji jeśli narusza ona obowiązujące prawo lub zapisy Regulaminu.
   5. Funkcjonalność recenzowania może zostać w dowolnym momencie wyłączona i włączona, czasowo lub na stałe.

   2.1.3. Przygotowanie oferty nabycia Towarów i wysyłanie zamówienia

   1. Antykwariat Internetowy umożliwia wybór Towarów i przygotowanie kompleksowej oferty nabycia Towarów, którą można złożyć za pomocą formularza interaktywnego wysyłając Zamówienia.
   2. Oferta przygotowana z wykorzystaniem Antykwariatu Internetowego zawiera :
    1. dane Klienta
    2. oświadczenie o stanowczej chęci nabycia Towarów
    3. datę Zamówienia
    4. oznaczenie zamawianych Towarów jak nazwę, rodzaj, typ
    5. cenę Towarów
    6. ilość Towarów
    7. całkowitą wartość Towarów
    8. całkowity koszt dostawy
    9. adres do doręczenia przesyłki
    10. wybraną formę dostawy Towarów
    11. wybraną formę płatności za Zamówienie
    12. dodatkowe uwagi i informacje wpisane przez Klienta
   3. Do czasu zakończenia przygotowywania Zamówienia serwis Antykwariat Internetowy cały czas umożliwia Klientowi dokonywanie zmian w ofercie. Moment zakończenia przygotowywania oferty i równocześnie moment wysłania Zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest to moment kliknięcia na przycisk “Zamawiam i płacę”.

   2.2 Sprzedaż Towarów

   1. Za pomocą Antykwariatu Internetowego prowadzona jest sprzedaż prezentowanych na jego stronach Towarów do których należą:
    1. używane książki
    2. nowe książki
    3. nowe akcesoria bibliofilskie
   2. Sprzedawane Towary zarówno nowe jak i używane pochodzą z legalnego źródła i nie są obciążone prawami osób trzecich.

   2.2.1 Pakowanie Towarów do przesyłek

   1. Pakowanie Towarów do przesyłek może przebiegać w jednym z dwóch wariantów : standardowym lub ozdobnym ; różniącymi się między sobą użytymi materiałami :
    1. pakowanie standardowe - w zależności od Towarów do pakowania użyty będzie karton lub koperta ochronna tzw. bąbelkowa, mająca w środku folię z pęcherzykami powietrza, zapewniającymi dodatkową ochronę zawartości
    2. pakowanie ozdobne - jest rozszerzeniem poprzedniego wariantu o użycie dodatkowo materiałów zdobniczych takich jak: ozdobny papier pakowy, kokarda, rozeta, etykieta prezentowa, celofan
   2. Oba warianty pakowania realizowane są z taką samą, dużą dbałością o bezpieczne zapakowanie Towarów i prawidłowe zaadresowanie.
   3. Jeśli wybrane zostanie pakowania ozdobne, Klient powinien w składanym Zamówieniu przekazać wskazówki ułatwiające dobór elementów ozdobnych (np. na jaką okoliczność, jakie kolory, jakie wzory). W razie braku tych wskazówek użyte zostaną dowolne dostępne ozdobne materiały.
   4. Koszt opakowania nie jest ujęty w cenie Towaru i jest dodatkową opłatą doliczaną do kosztów wysyłki operatora pocztowego. Całkowity koszt opakowania wraz wysyłką podany jest przed złożeniem Zamówienia w końcowej cenie dostawy. 

   2.2.2 Dostawa zamówionych Towarów do Klienta

   1. Dostawa zamówień realizowana z reguły na terenie Polski. Dostawa zamówień po za granice terytorium Polski jest ustalana każdorazowo  i indywidualnie z Klientem.
   2. Marzenie77i7 zapewnia dostawę Towarów korzystając z operatorów :
    1. Poczta Polska
    2. Inpost Paczkomaty
   3. Klient może wybrać, wskazać i uzgodnić realizację dostawy innym operatorem pocztowym, biorąc na siebie odpowiedzialność za ich skuteczność.
   4. Klient zostanie powiadomiony poprzez email lub kontakt telefoniczny, jeśli wystąpią utrudnienia w wysyłce lub doręczeniu, o których wiedzę będzie mieć Marzenie77i7.
   5. Towary są wysłane do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania pełnej kwoty wartości Zamówienia bądź od dnia zawarcia umowy w przypadku zamówień z opcją płatności za pobraniem.
   6. Doręczenie Towarów realizowane jest w Terminach zgodnych z rodzajem wybranej usługi operatora pocztowego, nie poźniej jednak niż w 14 dni po wysyłaniu.
   7. Dostawa jest usługą płatną, a w koszt dostawy ustalany jest na podstawie cennika operatora pocztowego oraz kosztów opakowania. Całkowity koszt dostawy podany jest zawsze do wiadomości Klienta w przed złożeniem zamówienia.
   8. Marzenie77i7 umożliwia bezpłatne odebranie Zamówień w lokalu pod adresem :

   Sklep Papierniczy
   Główna 9
   58-309 Wałbrzych

   2. 3 Zakładanie Konta Klienta i edycja danych

   1. Rejestracja Klienta w ramach Antykwariatu Internetowego polega na założeniu Konta użytkownika z wpisanymi podstawowymi danymi, do którego przypisane będą usługi i funkcjonalności dodatkowe (wskazane w punkcie 2.1 podpunkt 5).
   2. Warunkiem rejestracji konta jest akceptacja postanowień zawartych w Regulaminie oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, wypełnienie pól obowiązkowych formularza rejestracyjnego prawdziwymi danymi Klienta.
   3. Korzystając z Antykwariatu Internetowego Klient ma możliwość edycji danych i skasowania Konta użytkownika (wraz z danymi) w dowolnym momencie.

   §3 Warunki świadczenia usług

   1. Marzenie77i7 z wykorzystaniem Antykwariatu Internetowego prowadzi swoją działalność na terenie Polski.
   2. Marzenie77i7 umożliwia nieodpłatne korzystanie z Antykwariatu Internetowego.
   3. Marzenie77i7 sprzedaje prezentowane w Antykwariacie Internetowym Towary, oznacza to, że zamówienie Towarów zawsze wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
   4. Klient zobowiązany jest korzystać z Antykwariatu Internetowego w spsosób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu.
   5. W celu korzystania z Antykwariatu Internetowego Klient we własnym zakresie i na własny koszt korzysta z urządzeń typu: komputer, tablet, smartphone i inne z aktywnym dostępem do internetu. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Antykwariatu Internetowego jest możliwe przy wykorzystaniu na w/w urządzeniu równocześnie:
    1. przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Firefox lub Internet Explorer
    2. włączonej obsługi JavaScript i Cookies
    3. aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail
    4. rozdzielczości ekranu: 1024x768 px
   6. Korzystanie z Antykwariatu Internetowego poprzez sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone :
    1. przedostaniem się szkodliwego oprogramowania do systemu teleinformatycznego i do urządzenia z którego korzysta Klient
    2. nieuprawnionym dostępem do danych Klienta i przesyłanych informacji.
   7. Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w szczególności stosować oprogramowanie antywirusowe i chroniące dane identyfikujące Klienta w sieci Internet.
   8. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Antykwariatu Internetowego lub utrudniałyby dostęp korzystanie z niego innym Klientom.
   9. Zabronione jest podejmowanie działań na szkodę firmy Marzenie77i7 lub innych Klientów oraz zagrażających ich prawom i interesom.
   10. Zabronione jest dostarczanie w ramach Antykwariatu Internetowego treści zabronionych przepisami prawa np. treści propagujących przemoc, treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
   11. Zabronione jest wykorzystywanie treści opisów, zdjęć i innych treści publikowanych w Antykwariacie Internetowym w konkurencyjnej działalności gospodarczej. Klient może wykorzystać te treści w celach prywatnych pod warunkiem, że wskaże i upubliczni ich źródło pochodzenie tj. adres Antykwaritu Internetowego www.kupksiazke24h.pl

   3.1 Polityka prywatności i cookies

   3.1.1 Dane osobowe

   1. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane jedynie w celu wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej i realizacji zamówienia.
   2. Marzenie77i7 nie udostępni Danych Osobowych Klienta, żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w której zostanie do tego zobligowana na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz w sytuacji, gdy wymaga tego dostarczenie przesyłki.
   3. Klient ma prawo wglądu, edycji i usunięcia danych.
   4. Rejestrując się Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).

   3.1.2 Pliki cookies

   1. Antykwariat Internetowy zapisuje na komputerze Klienta pliki cookies, które:
    1. zapamiętują status zalogowania
    2. zapamiętują zawartość koszyka zamówień
    3. analizują ruch po Antykwariacie Internetowym
   2. Informacje z cookies są odczytywane przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej Klienta ze stroną Antykwariatu Internetowego.
   3. Pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji oraz pomagają optymalizować korzystanie Antykwariatu Internetowego. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które to statystyki służą zrozumieniu w jaki sposób Klienci korzystają z Antykwariatu Internetowego, by go dalej rozwijać i ulepszać.
   4. Pliki Cookies używane przez Antykwariat Internetowy nie gromadzą Danych Osobowych i w żaden sposób nie wiążą zbieranych informacji z danymi podanymi przez Klienta w Zamówieniu lub przy rejestracji.
   5. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do pełnego i prawidłowego korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji.
   6. Przegladarki internetowe domyślnie umożliwiają umieszczanie plików cookies na urządzeniu Klienta. Klient ma możliwość  w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies - w tym celu powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej by nie akceptowała plików cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie z Antykwariatu może być utrudnione i pozbawione pełnej funkcjonalności.

   §4 Warunki  zawierania  i  rozwiązywania  umów

   4.1 Warunki zawierania umów na odległość

   1. Umowy zawierane z wykorzystaniem Antykwariatu Internetowego, zawierane są pomiędzy dwiema stronami tj. Klientem, a firmą Marzenie77i7.
   2. Klientami mogą być osoby fizyczne mające ukończony 18 rok życia i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby fizyczne mające ukończony 13 rok życia mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych o ile mają zgodę opiekunów prawnych (chyba że zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 14 § 2 Kodeksu Cywilnego, osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych), a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną.
   3. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z zawieraniem umów mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów w imieniu, których występują.
   4. W sprawie zawartych umów Marzenie77i7 będzie kontaktowała się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w pilnych sytuacjach telefonicznie.

   4.1.1 Zawieranie Umowy o  świadczenie Usług drogą elektroniczną

   1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na korzystaniu z Antykwariatu Internetowego jest zawierana na czas nieokreślony w momencie, gdy Klient rozpocznie korzystanie z jakiejkolwiek strony pod adresem “kupksiazke24h.pl”.
   2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta Klienta i świadczeniu związanych z nim dodatkowych usług jest zawierana na czas niekreślony w momencie przesłania formularza rejestracyjnego.

   4.1.2 Zawieranie Umowy sprzedaży Towarów

   1. Zawieranie umowy sprzedaży Towarów  dokonuje się poprzez złożenie oferty przez Klienta poprzez Antykwariat Internetowy i przyjęcie tej oferty przez Marzenie77i7.
   2. Informacje o Towarach i Usługach znajdujące się na stronach Antykwariatu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, nie mają charakteru stanowczej propozycji zawarcia umowy, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   3. Złożenie oferty nabycia Towarów prezentowanych w Antykwariacie Internetowym dokonuje się przez wysłanie elektronicznego Zamówienia korzystając z interaktywnego formularza (Koszyk zakupów)- w dowolnej chwili, przez całą dobę, każdego dnia roku.
   4. Oferta złożona elektronicznie wiąże Klienta, o ile niezwłocznie otrzyma on potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez firmę Marzenie77i7. Potwierdzenie otrzymania oferty doręczane jest Klientowi pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres email. W treści potwierdzenia otrzymania Zamówienia znajdą się :
    1. potwierdzenie wszystkich zawarte w ofercie warunki
    2. potwierdzenie otrzymania zamówienia
    3. informacja o prawie odstąpienia od umowy
   5. Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty, bądź w momencie przystąpienia do wykonania umowy przez Marzenie77i7.
   6. Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub na życzenie faktura), który będzie dołączany do przesyłki.
   7. Marzenie77i7 zobowiązuje się dostarczy Towar bez wad, taki jaki został zaprezentowany, na jaki została zawarta umowa sprzedaży.
   8. Klient zobowiązuje zapłacić kwotę wartości Zamówienia, po otrzymaniu od Marzenie77i7 potwierdzenia przyjęcia oferty lub informacji o przystąpieniu do realizacji.
   9. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.
   10. Każde złożone zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione Towary i usługi.

   4.1.3 Zmiany oferty / brak towarow

   1. Dokonywanie zmian w Zamówieniu lub anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe do czasu, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.
   2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie o przyczynie oraz o możliwych w danej sytuacji roziązaniach (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie częściowe bez brakujących Towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Towaru na miejsce brakującego).
   3. W przypadku, gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w terminie 5dni lub w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem Antykwariat Internetowy może anulować zamówienie w całości.
   4. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu mogą wystąpic problemy lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

   4.1.4 Płatność

   1. Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie , nie później jednak niż 7 dni po zawarciu umowy.
   2. Klient może dokonać płatności jedną z trzech akceptowanych form :
    1. przelewem na rachunek bankowy firmy Marzenie77i7

     • 70 1140 2004 0000 3402 7465 5280
      "Marzenie 77 i 7 życzeń" Marzena Szustek
      Chałubińskiego 9/6
      58-302 Wałbrzych

      tytuł płatności: KK24h zamówienie nr (tu podać numer zamówienia)
    2. płatność w internetowym systemie
     • PayU
     • Przelewy24
    3. płatność za pobraniem (do rąk przewoźnika przy doręczeniu przesyłki)
    4. w inny uzgodniony sposób (wybrany przez Klienta)

   4.1.5 Realizacja zamówień

   1. Marzenie77i7 przystępuje niezwłocznie do realizacji przyjętych Zamówień, nie później niż w drugi dzień roboczy  po przyjęciu oferty.
   2. Przyjęte Zamówienia realizowane są w dniach roboczych w godzinach pracy.
   3. Realizacja Zamówienia przebiega w etapach :
    1. skompletowanie wszystkich zamówionych Towarów
    2. spakowanie do przesylki
    3. zaadresowanie przesyłki
    4. wysłanie na adres doręczenia wskazny w Zamówieniu
   4. Każdy etap realizacji Zamówienia wykonywany jest z dbałością o zgodność z Zamówieniem i uczciwością.

   4.2 Warunki rozwiązywania umów

   4.2.1 Rozwiązanie Umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną

   1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu korzystania z serwisu Antykwariat Internetowy następuje z momentem opuszczenia przez Klienta stron tego serwisu.
   2. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta lub wysyłanie Newslettera ze skutkiem na koniec okresu wypowiedzenia wynoszącym 5 dni roboczych, bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kupksiazke24h.pl
   3. Marzenie77i7 może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta w trybie natychmiastowym i bezpodania przyczycny, co skutkuje usunięciem Konta jeśli Klient naruszy postanowienia Regulaminu, w szczególności, gdy Klient:
    1. podał w trakcie rejestracji konta dane niezgodne z prawdą, nieprecyzyjne lub naruszające prawa osób trzecich
    2. dopuścił się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa
    3. dopuścił się zachowań godzących w dobro wizerunkowe Antykwariatu Internetowego lub firmy Marzenie77i7
   4. Osoba, której konto zostało zablokowane bądź usunięte nie może ponownie się zarejestrować bez uzyskania wcześniej zgody Marzenie77i7.
   5. Klientów, który nie zgadza się na zmianę treści zapisów Regulaminu może wypowiedzieć umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

   4.2.2 Rozwiązanie Umowa sprzedaży Towarów

   1. Umowa sprzedaży Towarów może zostać rozwiązana przed jej wykonaniem w drodze porozumienia stron.
   2. Umowa sprzedaży Towarów zostaje rozwiązana w chwili jej wykonania.
   3. W przypadku, gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Sklepu w terminie 10 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

   4.2.2 Odstąpienie od umowy

    

   1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny wynikające z art. 27 ustawy o prawach konsumenta  z dnia 30 maja 2014 r.(dz. U. 2014 poz. 827)
   2. Odstąpić od zawartej na odległość umowy sprzedaży można składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną. Dla zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
   3. Oświadczenie może mieć dowolną formę, ale powinno z niego wynikać jasna wola odstąpienia od umowy. Klient może w tym celu skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  (który dostępny jest poniżej).
   4. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przesyłając je:
    1. na adres :

     “Marzenie 77 i 7 życzeń” Marzena Szustek
     Chałubińskiego 9/6
     58-302 Wałbrzych


    2. na adres poczty elektronicznej email: bok@sklep.kupksiazke24h.pl
   5. Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy poprzez pocztę elektroniczną na adres podany w Zamówieniu.
   6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Marzenie77i7 zwraca w terminie 14 dni, wszystkie otrzymane od Klienta kwoty za Towary, usługę pakowania oraz koszt dostawy będący najniższym kosztem dostawy.
   7. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że uzgodniona zostanie inna forma.
   8. Marzenie77i7 może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   9. Klient ma obowiązek odesłać na własny koszt Towar do Marzenie77i7 nie później niż 14-tego dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać wysłany na adres:
    • “Marzenie 77 i 7 życzeń” Marzena Szustek
     Chałubińskiego 9/6
     58-302 Wałbrzych
   10. Klient w przypadku odstąpienia od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   §5 Tryb postępowania reklamacyjnego

   1. Wszystkie reklamację można składać na adres : 
    • “Marzenie 77 i 7 życzeń” Marzena Szustek
     Główna 9 - Sklep Papierniczy
     58-302 Wałbrzych
      
     prosimy o dopisek na kopercie
      
     REKLAMACJA
      
     lub na email: reklamacja@kupksiazke24h.pl
   2. Reklamacji rozpatrywane są w terminie 14 dni, od jej złożenia. Odpowiedź jest przesyłana poprzez pocztę elektroniczną bądź na adres pocztowy, wg danych, które zostały przekazane w piśmie reklamacyjnym lub w Zamówieniu .

   5.1 Rękojmia za wady

   1. Odpowiedzialność Marzenie77i7 z tytułu rękojmi na Towary używane trwa 1 rok od momentu wydania Towaru.
   2. Odpowiedzialność Marzenie77i7 z tytułu rękojmi na Towary nowe trwa 2 lata od momentu wydania Towaru.

   5.2 Gwarancja

   1. Marzenie77i7 nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Nie ogranicza to jednak gwarancji udzielonych przez producenta, jeśli taka została udzielona.
   2. Towary, które są objęte gwarancją producenta, posiadają kartę gwarancyjną. Karta Gwarancyjna zawsze jest załączona do przesyłki z Towarem, który taką gwarancją jest objęty.
   3. Towary objęte gwarancją producenta Klient może reklamować, według swojego wyboru : zgłaszając się do producenta lub do Marzenie77i7.

   5.3 Spory

   1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
    2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,
    3. uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
   2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

   Postanowienia końcowe.

   1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o usługach elektronicznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
   2. Dostęp do Regulaminu jest możliwy poprzez odsyłacz zamieszczony na stronie głównej oraz każdej podstronie Antykwariatu Internetowego. Korzystając z tego odsyłacza można pobrać Regulamin i sporządzić jego wydruk. Niezależnie od tej możliwości Regulamin zawsze jest przekazywany Klientowi na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji konta.
   3. Marzenie77i7 zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 7 dniach od udostępnienia ich na stronie Antykwariatu Internetowego.
   4. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia udostępniania Serwisu w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.
   5. Klient w każdej chwili może zwrócić się do Marzenie77i7 o wyjaśnienie zapisów Regulaminu. Marzenie77i7 zobowiązuje się udzielić wyjaśnień niezwłocznie, maksymalnie w terminie 7 dni.
   6. Niektóre postanowienia Regulaminu w indywidualnych przypadkach mogą podlegać pisemnym negocjacjom.
   7. Regulamin obowiązuje z dniem 25 grudnia 2014 r.

    

   Załącznik : FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   ...jest pusty

   Cennik

   HTML   CSV

   Akceptuję

   W celu prawidłowego i pełnego funkcjonowania strona korzysta z plików z Cookies. Nasze pliki cookies nie identyfikują Twojej tożsamości, nie zbierają danych osobowcyh.

   Czas wyświetlania strony: 0.256s